• Classes subvencionades.
  • Fundación Tripartita Para la Formación en el Empleo. Fem tots els tràmits que permeten recuperar els costos de les formacions en anglès.

  • Crearem un curs personalitzat, combinant diferents mòduls.
  • Podreu escollir la intensitat del vostre curs d’anglès: durada del curs i horaris a convenir.
  • Us acompanyarem en el vostre aprenentatge, assessorant-vos sobre el millor programa per a la vostra empresa.
  • Amb l’enfoc comunicatiu de les classes aprendreu d’una forma més efectiva.
  • Utilitzareu l’anglès de forma dinàmica i interactiva per guanyar la seguretat que necessiteu.