Cursos de preparació pels exàmens de la Universitat de Cambridge amb exàmens reals d’edicions anteriors per aprovar-lo amb èxit.
· First Certificate in English for Schools (First for Schools) - Adolescents i batxillerat
· First Certificate in English (FCE) - Batxillerat i adults
· Certificate in Advanced English (CAE) - Batxillerat i adults
Es faciliten coneixements teòrics i material formatiu a l'alumne però es treballa sempre realitzant exàmens oficials:
· Tècniques per a la comprensió de textos.
· Expressió escrita per a realitzar narratives, informes o articles.
· Exercicis de Use of English.
· Mètodes per a les proves de comprensió auditiva.
· Desenvolupament de les habilitats comunicatives per a la prova oral.
* Es potencia la part oral durant una hora en cada sessió.
* Totes les classes tenen coffee-break per a seguir treballant de manera més distesa acompanyats per una tassa de te o refresc amb un snack.
* Classe de 2 hores / un dia per setmana